Ralet, ralet

Ralet, ralet,
para dineret!
Ralet, ralet,
paga dineret!

Ralet, ralet,
pica dineret!

Ralet, ralet,
paga, paga dineret!!
Maneta blanca, maneta rosa,
per tot camina, per tot es posa.

 

Amb el nen assegut a la falda, fem que mantingui la mà amb el palmell cap amunt i li anem fent cercles amb el dit mentre recitem el text. Repetim ralet, ralet, diverses vegades i, al final, se li dóna un copet al palmell.

Referències

Amades, Joan (1979). Folklore de Catalunya. Cançoner. Barcelona: Selecta. (p. 21)

Amat, Teresa i Guerrero, Josefina (2000). Joc de jocs. 100 jocs populars i tradicionals. Centre de Normalització Lingüística Ca n’Ametller. Sant Sadurní d’Anoia: Consorci per a la normalització lingüística. (p. 15) http://www.cpnl.cat/jocs/arxius/jocsdejocs.pdf

Badia, Àngels i Vidal, Marta (2007). TAT !recull de moixaines jocs i cançons per a infants. Tarragona: Arola. (p. 38)

Busqué, Montserrat (1991). Jocs de falda. Barcelona: Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona. (p. 18)

Navarro, Míriam (1991). Temes d’infància educar de 0 a 6 anys. Moixaines i jocs de falda. Barcelona: Rosa Sensat. (p. 36)

Maspons i Labrós, Francesc (1928). Jocs d’infants. Barcelona: Barcino. (p. 14)

Tarragó, Maite (s,d). Cançons per als infants. Cançons de falda. http://www.iesronda.org/professor/mtarrago/canconer/canconer.htm#falda

Anuncis