L’u va a casa del dos

L’u va a casa del dos,
tots dos van anar a buscar el tres,
que ja els esperava amb el quatre,
perquè a les cinc
en marxaven sis
que havien d’agafar el tren de les set,
però el vuit els va entretenir,
i van haver d’agafar el tren de les nou,
i és per això que van arribar a casa a les deu.

Amb el nen assegut a la falda de cara a l’adult, fem que mantingui la mà oberta i li gafem dit per dit mentre recitem cada vers al dit corresponent de les dues mans. Es pot començar indistintament pel polze o pel dit petit.

Referències

Amat, Teresa i Guerrero, Josefina (2000). Joc de jocs. 100 jocs populars i tradicionals. Centre de Normalització Lingüística Ca n’Ametller. Sant Sadurní d’Anoia: Consorci per a la normalització lingüística. http://www.cpnl.cat/jocs/arxius/jocsdejocs.pdf (p. 7)

Busqué, Montserrat (1991). Jocs de falda. Barcelona: Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona. (p. 17)

Anuncis