La burreta fa

La burreta fa
tris… tras…
tris… tras…
El cavall
catroc… catroc…
catroc… catroc…

Amb el nen assegut a la falda de cara a l’adult i les cames eixarrancades, el fem saltar com si cavalqués, primer més suaument i després amb més força.

Referències

Busqué, Montserrat (1991). Jocs de falda. Barcelona: Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona. (p. 20)