Bim, bom

Bim, bom,
les campanes de Salom,
toquen a festa
i fan bim bom.

Ning, nong,
les campanes
de Salom
cauen a terra
i fan ning nong.

Amb el nen assegut a la falda de cara a l’adult i agafat per les mans, se’l fa balancejar endavant i enrere.

Referències

Amades, Joan (1979). Folklore de Catalunya. Cançoner. Barcelona: Selecta. (p. 18)

Badia, Àngels i Vidal, Marta (2007). TAT! recull de moixaines jocs i cançons per a infants. Tarragona: Arola. (p. 67)

Busqué, Montserrat (1991). Jocs de falda. Barcelona: Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona. (p. 24-25)

Capmany, Aureli (1923). Cançons i jocs cantats de la infantesa. Barcelona: Políglota. (p. 11)

Maspons i Labrós, Francesc (1928). Jocs d’infants. Barcelona: Barcino. (p. 16)

Navarro, Míriam (1991). Temes d’infància educar de 0 a 6 anys. Moixaines i jocs de falda. Barcelona: Rosa Sensat. (p. 45)

Tarragó, Maite (s,d). Cançons per als infants. Cançons de falda. http://www.iesronda.org/professor/mtarrago/canconer/canconer.htm#falda

Valeri, Eulàlia i Lissón, Assunció (1976). Olles, olles de vi blanc. Barcelona: La Galera. (p. 4)