Arri, arri, tatanet

 

Arri, arri, tatanet,
anirem a Sant Benet,
comprarem un panellet,
per dinar, per sopar,
per en/la … no n’hi ha.
Arri, arri, cavallet,
que anirem a Sant Benet,
portarem un panellet
per dinar, per sopar,
per fer festa tot demà.

Amb el nen assegut a la falda de cara a l’adult i les cames eixarrancades, el fa saltar com si cavalqués. En l’últim vers, el deixa caure enrere com si el deixés caure.

Referències

Amades, Joan (1979). Folklore de Catalunya. Cançoner. Barcelona: Selecta. (p. 19)

Amat, Teresa i Guerrero, Josefina (2000). Joc de jocs. 100 jocs populars i tradicionals. Centre de Normalització Lingüística Ca n’Ametller. Sant Sadurní d’Anoia: Consorci per a la normalització lingüística.(p.1) http://www.cpnl.cat/jocs/arxius/jocsdejocs.pdf 

Badia, Àngels i Vidal, Marta (2007). TAT! recull de moixaines jocs i cançons per
a infants. Tarragona: Arola. (p. 73)

Lomax, Alan (2012). Càntut. Cançons de tradició oral. http://www.cantut.cat/canconer/cancons

Capmany, Aureli (1923). Cançons i jocs cantats de la infantesa. Barcelona: Políglota. (p. 11)

Maspons i Labrós, Francesc (1928). Jocs d’infants. Barcelona: Barcino.  (p. 12)

Navarro, Míriam (1991). Temes d’infància educar de 0 a 6 anys. Moixaines i jocs de falda. Barcelona: Rosa Sensat. (p. 48)

Orts i Alís, Marta (2005). Prodiemus. http://www.prodiemus.com/canconer/fitxa_seleccio.php

Tarragó, Maite (s,d). Cançons per als infants. Cançons de falda. http://www.iesronda.org/professor/mtarrago/canconer/canconer.htm#falda

Valeri, Eulàlia i Lissón, Assunció (1976). Olles, olles de vi blanc. Barcelona: La Galera (p. 14)